موتور رندرینگ بهینه‌سازی شده نمودارها زمان بارگذاری را کاهش می‌دهد و عمر باتری را تا 25% افزایش می‌دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2021-03-31 04:23:14
i love this app its amazing for trades a1
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-03-29 09:21:42
Very impressive platform and setup! Glad I joined!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-03-27 17:35:52
every thing is excellent except, the delay in accepting the trades, which is problematic for one minute traders
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-03-23 16:53:16
Pocket option is very user friendly and effective! Great perks as well!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-03-22 14:32:17
It is a suitable option to testify how you are well done at binary trading
Keep running the platform and enjoy earning reasonable profits , don't forget to acknowledge your friends what is your position at pocket option!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-03-21 05:42:45
Trading 24/7!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-03-19 17:08:29
great platform
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-03-19 01:54:10
Хорошо будет если вы сделаете с какой карты пополняешь она автоматом сохраняется в системе чтобы можно было на неё вывести средства
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-03-16 00:30:44
100% secure than other platforms
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-03-11 15:17:59
Great platform with unlimited indicators
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برای Pocket Option نظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید