موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2023-08-08 04:35:10
Trustworthy and very good customer service
Well, this is my first review for PO, and to be honest this broker is very open on every aspect of the platform.
Today i made my first withdrawal to PerfectMoney in the morning at 5AM. 5PM i received the payment. Nothing compares to a clean process , you have a ticket for every step of you withdrawal or deposit.
In the platform itself, trading is really intuitive as i trade on mobile.
5 Stars for me, highly recommended????
Here is my PO ID if anyone want to see my trades: 35473294
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-08-07 23:43:39
Great amount of pairs/commodities/indices to choose from, and a quick withdrawal process. The platform offers MT5 as well.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-08-07 22:57:43
best platform ever!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-08-06 22:35:39
pocket option is number 1 in world
i like it
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-08-06 15:58:36
Pocket Option is the best broker so far and I am impressed with the platform. It's user-friendly and runs smoothly. Deposits and withdrawals are quick and customer support is great. They have a variety of assets with high payout of 92% and offer free signals and auto trading. They have free and paid tournaments with amazing prize. Their social copy trade is awesome. They also reward gifts on trading progress and have a community of traders. I definitely recommend Pocket Option to anyone searching for a solid trading platform. id 25216863
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-08-05 15:35:02
The best platform ❤️????
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-08-04 16:53:40
Great platform
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-08-04 15:05:08
Ok app
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-08-04 11:56:32
Simple organization and nice broker with no delay.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-08-03 22:54:55
Blessed
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برایs ظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید