موتور رندرینگ بهینه‌سازی شده نمودارها زمان بارگذاری را کاهش می‌دهد و عمر باتری را تا 25% افزایش می‌دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2021-12-02 00:05:41
great trading broker haven't had any problems, and its very easy to use
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-11-30 03:19:23
I love this broker! when i start i was worried about my withdrawals but i already take out more than 3000 dls! i read a lot of bad reviews but i can asure you. this is true and is working 100 %
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-11-28 19:54:02
I have traded in binary option form two years i have used lot of brokers but Trading with pocket option has no compromise with other brokers.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-11-26 10:37:29
Great trading website, everything is clean and understandable.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-11-25 13:31:03
I have tried quotex , binomo , iqoption. Pocket option is best choice. It provides many additional features like 15 sec expiry , analytics and tournaments.

Keep growing pocket option!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-11-24 00:57:49
We need to better the indicators in the app it’s too limited for me. I don’t use 35 period on EMA
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
Thank you for the feedback. We will make sure to keep it in mind when preparing future updates.
2021-11-23 01:54:51
Been trading binary options for 8 months now and Pocket Options been my only broker. Love the platform sometimes it delays my entry. but everything else pretty great
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-11-22 04:36:23
This is literally the only platform I do for all my trading they have a great selection of crypto and the withdrawals are always on time.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-11-21 05:56:29
Easy withrawal money..Thank you pocket
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-11-19 03:20:54
of all the platform i used, i can say this is one of the best, user friendly...
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برای Pocket Option نظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید