Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2021-03-31 04:23:14
i love this app its amazing for trades a1
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-03-29 09:21:42
Very impressive platform and setup! Glad I joined!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-03-27 17:35:52
every thing is excellent except, the delay in accepting the trades, which is problematic for one minute traders
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-03-23 16:53:16
Pocket option is very user friendly and effective! Great perks as well!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-03-22 14:32:17
It is a suitable option to testify how you are well done at binary trading
Keep running the platform and enjoy earning reasonable profits , don't forget to acknowledge your friends what is your position at pocket option!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-03-21 05:42:45
Trading 24/7!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-03-19 17:08:29
great platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-03-19 01:54:10
Хорошо будет если вы сделаете с какой карты пополняешь она автоматом сохраняется в системе чтобы можно было на неё вывести средства
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-03-16 00:30:44
100% secure than other platforms
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-03-11 15:17:59
Great platform with unlimited indicators
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá