Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2021-09-20 19:10:58
nice application demo acc very useful
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 19:05:20
Best binary option app! I have success trading, no problems depositing/withdrawing money, and you can trade 7 days a week ! I love it
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 18:58:57
I Love the Mobile App from The App Store. Pocket options has many features that makes them the top broker for binary options. The simple and easy to use platform makes and trader welcome no matter the experience.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 18:54:37
Brilliant app, great for when trading on the move.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 18:49:33
Nice mobile Trading
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 18:48:30
Love the app
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 18:44:56
Simple and easy to use, straight forward and not complicated. I love the app
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 18:20:03
Pocket option overall has been and is a good platform for trading currency. The app works well and I would definitely recommend and rate 5 stars
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 17:55:50
Perfect. I am new trader here , but I got every good service from this broker. Speed + withdrawal perfect.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-19 09:31:40
I really like this platform for a number of reasons.

1. All the rewards you are able to recieve making it kind of like a video game.
2. The supportive community chat.
3. The turbo style they have goes all the way down to 15 sec.
And many other reasons
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá