Lịch giao dịch tài sản

Có liên quan tới: 12:53, 16.05.2022*
Tài sản
Payout
Tiền tệ
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/NZD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/RUB OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/NZD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
NZD/JPY OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/USD
89%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/CHF
88%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/AUD
87%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/JPY
87%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/JPY
85%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/CAD
85%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
NZD/USD OTC
81%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/RUB OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/CHF
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/GBP
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/USD
75%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CAD
75%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/AUD
70%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/CAD
65%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/JPY
65%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/USD
60%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/CHF
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CAD/CHF
44%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/JPY
38%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/CAD
36%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CHF/JPY
36%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CAD/JPY
36%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CHF
20%
Hàng hóa
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Gold OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Brent Oil OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
WTI Crude Oil OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Silver OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Natural Gas OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Platinum spot OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Palladium spot OTC
45%
Cổ phiếu
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Pfizer Inc OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Amazon OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Johnson & Johnson OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Tesla OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
FACEBOOK INC OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
American Express OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Citigroup Inc OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
FedEx OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Microsoft OTC
90%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
TWITTER OTC
89%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Netflix OTC
88%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Apple OTC
87%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
VISA OTC
78%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Boeing Company OTC
77%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Intel OTC
73%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
ExxonMobil OTC
53%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Alibaba OTC
30%
Chỉ số
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
DJI30
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
SP500
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
E50/EUR
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
D30/EUR
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
JPN225
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
F40/EUR
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
100GBP
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
E35EUR
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
US100
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUS 200
37%
*Dữ liệu nổi bật chỉ có liên quan tại thời điểm tải trang và chỉ dành cho mục đích tham khảo.