Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2021-05-19 13:10:55
great platform.. I'm using this more than 1 year by now..
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-05-19 12:27:07
Love it
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-05-18 17:13:52
Helped me to solve my problem AND gave me a $50 bonus promo!! Wow! Love PO even more! Thanks
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-05-15 16:43:25
I love this it has changed my life
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-05-15 15:28:25
Good for beginners. Clean platform, easy to use and navigate. Market perks. And helpful platform guides with trading strategies and advice!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-05-14 20:46:44
works well if you know what you're getting into!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-05-14 16:34:46
Going to s get that $$$
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-05-12 14:08:03
Very nice sir.this plat form.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-05-12 03:59:08
NOT A BAD PLATFORM FOR BEGINNERS
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-05-11 01:33:16
I love this platform! I do wish you would add the Chande Momentum Oscillator and the Fisher Transform to the Indicator list!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá