موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2022-09-04 12:42:09
The BEST broker!
very friendly platform, super quick payout!
highly recommended!!!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-09-03 14:18:00
Still learning but so far so good
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-09-03 11:23:27
Great broker ever!!.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-09-03 08:26:25
Great platform for newbie traders like myself.i highly recommend pocket option.one of the best in the industry in my opinion.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-09-03 07:10:13
Great broker, Awesome payouts and Support fast.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-09-01 14:05:57
Trade payouts percentage are so good.
Im also satisfied with the support
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-09-01 08:25:06
It is an eternal and very good platform, a pocket option and one of the most used tools in its trading space. And most importantly, it has copy trade. Thank you to the orderly and kind pocket option group.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-08-31 09:29:22
Good App ! Cant complain!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-08-30 20:08:56
High-speed and updated software pocket option, easy to learn and reliable
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-08-30 13:45:03
PLAFORM IS VERY USER FREINDLY TO TRADE. SUPPORT TEAM RESPONDS IN CASE OF ANY ISSUES. ALL MY WITHDRAWAL HAS BEEN PROCESSED WELL. SOMETIME IT GET DELAY, THEN ON CONTACTING SUPPORT THEY IMMEDIATELY HELP.

SAURABH MALLIK
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برای Pocket Option نظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید