Enjin pemaparan carta yang dioptimumkan mengurangkan masa pemuatan dan meningkatkan hayat bateri sehingga 25%.

Dasar privasi

1. Apabila mendaftar dengan pocketoption.com, Pelanggan hendaklah memberikan butiran pengenalan tertentu termasuk, maklumat yang bertujuan untuk mencegah Pengubahan Wang Haram.

1.1 Syarikat mengumpul dan menyimpan data pelanggan berikut: e-mel, kata laluan tersulit, nama dan alamat pelanggan.

2. Pelanggan berjanji untuk memberikan maklumat yang benar, tepat dan terkini mengenai identitinya dan tidak menyamar sebagai orang lain atau entiti sah. Sebarang perubahan maklumat mengenal pasti Pelanggan mestilah diberitahu kepada Syarikat dengan segera dan dalam apa-apa hal tidak lewat daripada hari ke-30 daripada perubahan dalam butiran tersebut.

2.1 Butiran Pelanggan yang telah disediakan dan/atau diberikan oleh Pelanggan semasa aktiviti beliau dengan pocketoption.com boleh digunakan oleh Syarikat untuk menghantar kandungan pengiklanan Syarikat kepada Pelanggan, melainkan jika pelanggan mengalih keluar tanda meluluskan untuk Syarikat berbuat demikian. Pengalihan seperti ini boleh dilakukan apabila (i) membuka akaun atau (ii) apabila menerima kandungan iklan itu atau (iii) dengan log masuk dan pergi ke Akaun Saya> Butiran Peribadi. Pelanggan juga boleh menghantar e-mel kepada Syarikat di support@pocketoption.com, pada bila-bila masa, meminta Syarikat untuk berhenti menghantar kandungan iklan tersebut. Pengalihan tersebut pada tanda dan/atau penerimaan e-mel oleh Syarikat akan memaksa Syarikat untuk berhenti menghantar kandungan iklan kepada Pelanggan dalam masa tujuh hari bekerja.

2.2 Maklumat pelanggan yang telah disediakan dan/atau diberikan oleh Pelanggan semasa aktiviti beliau di laman web, boleh didedahkan oleh Syarikat kepada pihak berkuasa rasmi. Syarikat akan membuat pendedahan itu hanya jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang, peraturan atau perintah mahkamah terpakai dan pada tahap minimum yang diperlukan.

2.3 Maklumat bukan sulit mengenai Pelanggan boleh digunakan oleh Syarikat dalam sebarang bahan pengiklanan.

3. Sebagai pra-syarat untuk melaksanakan Transaksi di Laman ini, Pelanggan mungkin akan diminta untuk menyediakan dokumen-dokumen mengenal pasti tertentu dan apa-apa dokumen lain yang dikehendaki oleh Syarikat. Jika apa-apa dokumen tidak disediakan, Syarikat boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, membekukan Akaun Pelanggan untuk apa-apa tempoh masa dan juga untuk menutup Akaun secara kekal. Tanpa menjejaskan perkara di atas, Syarikat boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, menolak untuk membuka Akaun bagi mana-mana individu atau entiti dan untuk apa-apa sebab, atau tanpa sebab.

4. Sekiranya individu yang mendaftar dengan pocketoption.com bagi pihak korporat atau Pelanggan berentiti perniagaan yang lain, pendaftaran itu hendaklah dianggap sebagai perwakilan oleh individu tersebut, iaitu individu tersebut diberi kuasa untuk mengikat badan korporat tersebut atau Pelanggan berentiti perniagaan yang lain

5. Syarikat tidak akan mendedahkan apa-apa maklumat peribadi Pelanggan dan bekas Pelanggan melainkan Pelanggan membenarkan secara bertulis untuk pendedahan berkenaan, atau melainkan jika pendedahan itu dikehendaki di bawah undang-undang atau diperlukan untuk mengesahkan identiti Pelanggan. Maklumat pelanggan diserahkan hanya kepada kakitangan Syarikat yang berurusan dengan Akaun Pelanggan. Semua maklumat itu disimpan dalam media storan elektronik dan fizikal mengikut undang-undang yang terpakai.

6. Pelanggan mengesahkan dan bersetuju bahawa semua atau sebahagian maklumat berkaitan Akaun dan Transaksi Pelanggan akan disimpan oleh Syarikat dan boleh digunakan oleh Syarikat jika berlaku pertikaian antara Pelanggan dan Syarikat.

7. Mengikut budi bicara mutlaknya, Syarikat boleh, tetapi tidak diwajibkan, untuk menyemak dan memeriksa apa-apa maklumat yang diberikan oleh Pelanggan, untuk sebarang tujuan. Ia jelas dinyatakan, dan dengan tandatangan di bawah ini Pelanggan juga bersetuju bahawa Syarikat tidak komited atau bertanggungjawab kepada Pelanggan disebabkan oleh semakan maklumat atau apa-apa pemeriksaan yang dinyatakan di atas.

8. Syarikat akan mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan prosedur perlindungan data terkini dan akan mengemaskininya dari semasa ke semasa bertujuan untuk melindungi maklumat peribadi Pelanggan dan Akaun.

9. Selepas pendaftaran dengan pocketoption.com, Pelanggan akan diminta untuk memilih nama pengguna dan kata laluan yang akan digunakan oleh Pelanggan untuk setiap log masuk pada masa depan bagi melaksanakan Transaksi dan menggunakan Perkhidmatan Syarikat. Dalam usaha untuk melindungi maklumat sulit dan operasi Pelanggan dengan pocketoption.com, perkongsian maklumat pendaftaran (termasuk tanpa had, nama pengguna dan kata laluan) oleh Pelanggan dengan orang lain atau entiti perniagaan adalah dilarang. Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang ganti rugi atau kerugian yang dialami oleh Pelanggan akibat penggunaan tidak wajar (termasuk penggunaan yang dilarang dan tidak dilindungi) atau penyimpanan nama pengguna dan kata laluan itu, termasuk apa-apa penggunaan yang dibuat oleh pihak ketiga, dan sama ada atau tidak diketahui atau diberi kuasa oleh Pelanggan.

10. Sebarang penggunaan pocketoption.com dengan nama pengguna dan kata laluan Pelanggan adalah tanggungjawab Pelanggan. Syarikat tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kegunaan tersebut, termasuk untuk pengesahan bahawa Pelanggan sebenarnya mengendalikan Akaun mereka.

11. Pelanggan adalah bertanggungjawab untuk memberitahu perkhidmatan pelanggan Syarikat serta-merta jika mengesyaki sebarang penggunaan Akaun tanpa kebenaran.

12. Syarikat tidak menyimpan atau mengutip sebarang data Kad Kredit.

Selaras dengan cadangan Majlis Standard Keselamatan Industri Pembayaran Kad (PCI DSS), butiran kad pelanggan dilindungi dengan menggunakan penyulitan Lapisan Pengangkutan - TLS 1.2 dan lapisan aplikasi dengan algoritma AES dan kepanjangan kunci 256 bit.

13. Kuki:

Definisi: Kuki ialah sejumlah kecil data, yang biasanya mengandungi pengecam unik, yang dihantar ke komputer anda atau telefon bimbit (dirujuk di sini sebagai «peranti») pelayar dari laman web dan disimpan pada cakera keras peranti anda untuk kegunaan tapak pengesanan. Suatu laman web boleh menghantar kukinya yang tersendiri kepada pelayar anda jika pilihan utama pelayar anda membenarkannya, tetapi, untuk melindungi privasi anda, pelayar anda hanya membenarkan laman web untuk mengakses kuki yang telah dihantar kepada anda, bukan kuki yang dihantar kepada anda oleh laman web lain . Banyak laman web yang melakukan ini setiap kali pengguna melawat laman web mereka untuk mengesan aliran trafik dalam talian. Pelanggan boleh memilih untuk mengkonfigurasi pelayar mereka untuk menolak kuki dengan mengubah suai tetapan pelayar atau pilihan.

Dasar kuki kami: Semasa mengunjungi laman web pocketoption.com, halaman yang dilihat, bersama-sama dengan kuki, dimuat turun ke peranti Pelanggan. Kuki yang disimpan membantu menentukan ke mana Pelanggan melayari di laman web kami dan ia digunakan untuk mengenal pasti lawatan berulang ke laman web dan halaman yang paling popular. Walau bagaimanapun, Syarikat melindungi privasi Pelanggan dengan tidak menyimpan nama-nama Pelanggan, butiran peribadi, e-mel, dan lain-lain. Penggunaan kuki adalah standard industri dan kini digunakan oleh kebanyakan laman web yang utama. Kuki yang disimpan membenarkan laman web pocketoption.com untuk menjadi lebih mesra pengguna dan berkesan untuk pelanggan dengan membenarkan Syarikat untuk belajar jenis maklumat yang lebih dihargai oleh pelanggan.

14. Aplikasi mudah alih boleh mengumpul statistik tanpa nama pada aplikasi yang dipasang.