Politika privatnosti

1. Prilikom registrovanja na pocketoption.com, klijent će dostaviti određene detalje o identitetu, uključujući, između ostalog, informacije usmerene ka sprečavanju pranja novca.

1.1 Kompanija sakuplja i čuva sledeće podatke o klijentu: elektronsku adresu, šifrovanu lozinku, ime i adresu klijenta.

2. Klijent preduzima na sebe da dostavlja precizne i ažurirane informacije o svom identitetu i ne sme da predstavlja drugu osobu ili pravno lice. Bilo koja promena u detaljima identiteta klijenta mora da se odmah dostavi kompaniji i u svakom slučaju ne kasnije od 30-tog dana od promene u takvim detaljima.

2.1 Detalje o klijentu koji su dostavljeni i/ili će biti dostavljeni od strane klijenta tokom njegove/njene aktivnosti sa pocketoption.com kompanija može da koristi za slanje svog reklamnog sadržaja klijentu, osim ako klijent ukloni oznaku kojom odobrava kompaniji da to čini. Ovakvo uklanjanje može da se obavi prilikom (i) otvaranja računa ili (ii) kada se dobije takav reklamni sadržaj ili (iii) prijavljivanjem i odlaskom na Moj račun > Lični detalji. Klijent takođe može da šalje kompaniji u bilo kom trenutku elektronsku poruku na support@pocketoption.com tražeći od kompanije da prekine da šalje takav reklamni materijal. Gore pomenuto uklanjanje oznake i/ili prijem elektronske poruke od strane kompanije će obavezati kompaniju da prekine slanje reklamnog sadržaja klijentu u roku od sedam radnih dana.

2.2 Detalji o klijentu koji su dostavljeni i/ili će ih klijent dostaviti tokom njegove/njene aktivnosti na sajtu kompanija može da obelodani zvaničnim organima. Kompanija će izvršiti takvo obelodanjivanje samo ako je to potrebno prema važećem zakonu, uredbi ili sudskom nalogu i to u minimalno zahtevanom obimu.

2.3 Kompanija može da koristi nepoverljive informacije o klijentu u bilo kojim od reklamnih materijala.

3. Kao preduslov za obavljanje transakcija na sajtu, od klijenta mogu da se traže određeni dokumenti za identifikaciju i bilo koji drugi dokumenti koje kompanija zahteva. Ako se takvi dokumenti ne dostave, kompanija može, po svom nahođenju da zamrzne račun klijenta za bilo koji vremenski period kao i da trajno zatvori račun. Bez prejudiciranja gore navedenog, Kompanija može, po sopstvenom nahođenju, da odbije da otvori račun za bilo koju osobu ili lice i to iz bilo kog razloga, ili bez razloga.

4. U slučaju da se osoba registruje kod pocketoption.com u ime korporacije ili klijenta kao drugog poslovnog entiteta, takva registracija će se smatrati predstavnikom te osobe, da je ta osoba ovlašćena da obavezuje korporaciju ili drugog klijenta kao poslovng entiteta.

5. Kompanija neće objavljivati bilo koje lične informacije svojih klijenata i bivših klijenata osim ako je klijent pismeno odobrio takvo obelodanjivanje ili je takvo obelodanjivanje neophodno prema važećem zakonu ili je potrebno da se verifikuje identitet klijenta. Informacije o klijentu se prenose samo zaposlenima kompanije koji rade na računima klijenata. Sve takve informacije će se čuvati u elektronskim i fizičkim medijima za skladištenje prema važećem zakonu.

6. Klijent potvrđuje i prihvata da kompanija čuva deo ili sve informacije u vezi sa računom i transakcijama klijenta kao i da može da ih koristi u slučaju spora između klijenta i kompanije.

7. At its sole discretion, the Company may, but is not obliged, to review and inspect any information provided by the Client, for any purpose. It is manifestly stated, and by its signature hereunder Client also agrees, that the Company holds neither commitment nor responsibility to Client due to any aforesaid review or inspection of information.

8. Kompanija će preduzeti mere da primeni napredne procedure zaštite podataka i da ih povremeno ažurira u svrhu zaštite privatnih informacija i računa klijenta.

9. Nakon registrovanja kod pocketoption.com, od klijenta će se tražiti da izabere korisničko ime i lozinku za svaku buduću prijavu i obavljanje transakcija i korišćenje usluga kompanije. Da bi se zaštitila privatnost klijenata i rad sa pocketoption.com, deljenje detalja o registraciji (uključujući bez ograničenja korisničko ime i lozinku) od strane klijenta sa drugim licima i poslovnim entitetima je strogo zabranjeno. Kompanija neće biti odgovorna za bilo koju štetu ili gubitak uzrokovan klijentu usled nepropisnog korišćenja (uključujući zabranjenu i nezaštićenu upotrebu) ili čuvanje takvog korisničkog imena i lozinke iuključujući bilo koju takvu upotrebu od strane trećeg lica, bez obzira da li je to poznato klijentu ili ga je klijent odobrio.

10. Bilo koja upotreba pocketoption.com sa korisnićkim imenom i lozinkom klijenta je na isključivu odgovornost klijenta. Kompanija neće snositi odgovornost za bilo koju takvu upotrebu, uključujući za validaciju da je upravo klijent taj koji radi na svom računu.

11. Klijent je obavezan da odmah obavesti službu kompanije za klijente o bilo kakvoj sumnji o neovlašćenom korišćenju računa.

12. Kompanija ne čuva i ne sakuplja bilo koje podatke o kreditnim karticama.

U skladu sa Savetom za bezbednosne standarde industrije platnih kartica (PCI DSS), detalji kartice klijenta su zaštićeni upotrebom obezbeđenja Transport Layer Security — TLS 1.2 i zaštitom aplikacije sa algoritmom AES i dužinom ključa od 256 bita.

13. Kolačići:

Definicija: Kolačić je mali skup odataka, koji često uključuje jedinstveni identifikator, koji se šalje na pretraživač Vašeg kompjutera ili mobilnog telefona (ovde navedenog kao «uređaj») sa kompjutera internet sajta i čuva se na hard disku Vašeg uređaja za praćenje korišćenja sajta. Internet sajt može da šalje svoj sopstveni kolačić na Vaš pretraživač ako parametri Vašeg pretraživača to dozvoljavaju, ali da bi zaštitili Vašu privatnost, Vaš pretraživač dozvoljava internet sajtu da pristupa samo kolačićima koje Vam je on poslao, a ne kolačićima koje su Vam slali drugi internet sajtovi. Mnogo internet sajtova ovo radi kad god korisnik poseti njihov internet sajt da bi pratili tok saobraćaja na mreži. Klijent može da izabere da konfiguriše svoj pretraživač ili da odbije kolačiće modifikovanjem podešavanja ili parametara na pretraživaču.

Naša politika kolačića: Tokom svake posete pocketoption.com internet sajtu, pregledane stranice se, zajedno sa kolačićima, preuzimaju na uređaj klijenta. Sačuvani kolačići pomažu da se odredi putanja koju je klijent koristio na našem sajtu i oni se koriste da anonimno idetifikuju povratne posete na internet sajt i najpopularnije stranice. Ipak, kompanija štiti privatnost klijenta time što ne čuva imena, lične detalje, elektronske adrese klijenata i dr. Korišćenje kolačića je industrijski standard i trenutno ga koristi najveći deo velikih internet sajtova. Sačuvani kolačići omogućavaju da pocketoption.com internet sajt bude što praktičniji za upotrebu i efikasniji za klijente omogućavajući kompaniji da sazna koje informacije su od većeg značaja za klijente u odnosu na one koje to nisu.

14. Mobilna aplikacija može da prikuplja anonimizovanu statistiku na instaliranim aplikacijama.