Jadual perdagangan aset

Relevant for: 07:05, 23.05.2022*
Aset
Bayaran balik
Matawang
Aset boleh didagangkan pada masa ini
EUR/RUB OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
AUD/NZD OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
USD/RUB OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
NZD/USD OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
NZD/JPY OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
EUR/NZD OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
CAD/JPY
70%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
AUD/JPY
70%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
GBP/AUD
66%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
EUR/GBP
65%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
GBP/JPY
62%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
AUD/USD
60%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
AUD/CAD
58%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
GBP/CAD
56%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
CHF/JPY
50%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
EUR/AUD
50%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
USD/JPY
50%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
CAD/CHF
50%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
GBP/CHF
50%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
EUR/JPY
50%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
AUD/CHF
50%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
GBP/USD
49%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
USD/CAD
25%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
EUR/CAD
22%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
USD/CHF
21%
Komoditi
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Gold OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Brent Oil OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
WTI Crude Oil OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Natural Gas OTC
45%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Platinum spot OTC
45%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Palladium spot OTC
45%
Saham
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Netflix OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Citigroup Inc OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Boeing Company OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Microsoft OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
McDonald's OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Apple OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Johnson & Johnson OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
FedEx OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
VISA OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Alibaba OTC
79%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Pfizer Inc OTC
78%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
American Express OTC
77%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
TWITTER OTC
76%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Intel OTC
75%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Amazon OTC
73%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Tesla OTC
59%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Cisco OTC
55%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
ExxonMobil OTC
47%
Indeks
Aset boleh didagangkan pada masa ini
DJI30
45%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
SP500
45%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
D30/EUR
45%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
100GBP
45%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
US100
45%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
AUS 200
37%
*The featured data is relevant only at the time of page loading and is for reference purposes only.