Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2023-01-30 17:31:03
It's good though am still a newbie i havnt received any money yet but humble.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-30 08:44:08
Very profitable App, important to learn on demo first and take things slow and steady, app functionality is superb
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-30 01:12:35
This is a good trading platform to get started and learn your trading strategy. Withdrawals are simple and fast to my experience. I would definitely recommend Pocket Option to new traders.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-29 19:53:57
Love the platform it’s amazing nothing better
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-29 06:51:00
I really enjoy pocket option you are literally making money with patience
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-29 04:17:59
A very strong binary options platform with most of the world's markets with a profit of more than 90% and most importantly, the trading time can be started from 5 seconds. I have a regular payment and I recommend it. Javad Abbasi user41053113
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-28 23:48:27
Easy trading & great trading community.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-28 17:10:58
easy trading and great community.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-28 13:09:16
Best customer service i have experience
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-28 00:25:13
Best customer service, easy to use and very fast withdraw timeframes!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá