Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2022-07-26 08:50:09
This platform gives you many opportunities to make money. They allow you to join free tournaments where you can win real cash for showing off your trading skills. Very fun and inspirational to traders starting with little money but big goals and dreams
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-07-26 03:22:09
Very nice setup to learn and use. Once you learn it, it will be yours to enjoy.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-07-25 15:26:01
Highly addicting. Definitely a crash course to the stock market
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-07-24 23:00:44
one of my favorite trading platforms
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-07-24 18:14:24
best trading platform ever
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-07-24 16:50:42
one of the best trading platforms i’ve ever experienced!!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-07-24 16:20:34
one of the best trading platforms i have came across in a while!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-07-24 14:05:31
Awesome .Really make money and get it in wallet in 15 min
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-07-24 10:50:48
Hands down the greatest options trading platform. From rewards to ease of use to the best customer service. All in one
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-07-23 22:42:54
Best advice i can give is to EXPLORE the platform! The platform has a lot more to offer than the surface trading it is commonly used for. You can copy trades from other users, complete achievements ("task") and recieve advantages to help with trades, and more. The support chat is veryyyyyyyy helpful when you have questions.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá