Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2021-08-04 13:22:53
very nice and friendly platform that i found since i started trading. this is the best platform, you know im new user to this platform , but since i found this friend user trading platform , i invited all my friend and now we are almost 200 newbies here now, and i continously invite more here in the philippines to use this trading flatform. my goal is around 15thousand filipino to join and use this pplatform.i love it
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-08-02 17:05:17
wouldnt change broker platforms i have used others but po is the most consistent
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-08-02 00:38:26
Best Broker I use is PO
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-07-31 20:15:52
In love with Pocket Option!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-07-30 03:40:41
Been Using PO for a little over a year now. And i love it. It's Binary options made easy for anyone at any trading level.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-07-29 00:53:11
I love pocketoptions however, I wish you could have a rollover tool and this platform would probably be there best to trade on also add in the option to trade more then 1000 at a time
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-07-28 03:44:44
I have experience the low and high of pocket option and to be honest I have consider switching many times. I do feel is the best platform; nonetheless they lack on somethings like the ability to interact with the chart-- not just lines and trend lines but the ability to draw on the graph would be amazing-- also if they were to implement the ROLLOVER feature this platform would be the BEST of them all PERIOD.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-07-27 23:55:33
good!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-07-22 20:55:10
great platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-07-21 18:39:55
PROBABLY the best THING YOUTube ever recommended
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá