Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2022-03-14 18:11:45
Best app in the world
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-14 10:35:15
Brilliant platform...very easy to use. Been with PocketOption for 8 months and for me one of the best brokers. ID 25108086
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-14 08:53:13
Pocket option has been a bittersweet type of deal for me. Don't get me wrong. With enough patients and don't give into your emotions, you'll dam good. I just don't like loosing, I'm still in practice, but perfect opportunity depending how you approach each trade.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-13 23:45:22
I love pocket option. It is really easy to make money if you know how to trade. You can Also whithraw the money fast och they have good support service. I really recommend everyone to try pocket option

My UID is : 23064806
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-13 17:52:19
Pocket Options is a good platform for trading, it's convenient it has demo account for practice.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-13 09:38:38
I love this platform, best I’ve used, simply amazing
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-12 16:39:56
Been using pocket option for about 6 months now never ever had a problem on the site.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-12 09:37:01
Best broker
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-11 15:17:05
Pocket Option very wonderful platform with very fast withdrawal and deposit services with good customer service. I recommend it.
Ali Kouma
https://www.trustpilot.com/submitted/review?correlationid=5bd8fcac-3fcb-4b31-85fd-247708f78f04
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-10 09:34:22
Legit binary trading platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá