Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2021-06-18 00:31:50
undeniably the best trading platform ive used
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-06-17 07:03:35
great for quick trading
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-06-15 09:17:49
Great Service
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-06-15 08:46:19
The best binary options trading platform, great service and customer support
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-06-14 23:22:52
Making profits so great.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-06-13 15:08:17
i love itttttt!!! so great
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-06-09 20:32:43
Great service
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-06-08 21:51:46
Great
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-06-07 14:28:35
خیلی ممنون عالی هست
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-06-04 20:27:56
Suspenseful, exciting, simple, fun, strategic! You learn to love it, and then hate it, and back to love! In the end, its awesome how you come to learn how to analyze charts with the right strategy that works for you:D
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá