Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2023

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2022-08-06 21:27:18
this is by far the best trading platform I've used EVER! Thanks PO
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-08-06 01:40:58
Overall, nice layout.
Easy to use platform.
Free and paid tournament opportunities, a step above/alternative to a demo account.
So far, so good.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-08-04 15:22:19
THE BEST BROKER
it is the best broker at the moment. I love the broker. It is one of the best with the best features. I like it very much.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-08-03 21:34:52
I've been using for a year and a half, I appreciate the new update, and I look forward to continuing using PO as my broker
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-08-03 09:50:33
Have becoming falling in love with this platform though I just started today. Keep it up
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-08-03 04:12:05
One of the best brokers out there. You'll be hard pressed to find a better one with a 24/7 support to help out
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-08-02 15:54:05
good plaform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-08-02 15:44:53
BEST PLATFORM
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-08-02 15:33:42
I love how much I'm learning on this app alot I didn't use to know
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-08-02 02:16:38
Easy to navigate platform. Lots of tournaments for free. Copy trades very simple. Great for beginners
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá