موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2023-05-16 21:51:23
The platform is very good and the chart are perfect, the only problem I encountered is the withdrawal, it takes long and they verify your credit card and after you deposit with the credit card, withdraw (the method you used to withdraw it's not found in your area) that's the problem
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-05-16 19:20:12
Very good platform! Until now nothing to say ????
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-05-16 19:08:10
Good job pocket options! Like the platform
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-05-16 10:52:19
you can very easily learn how to trade
very fast withdrawal process
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-05-15 21:05:55
عليك قليل من الجهد و كثير من الاصرار افضل منصه تداول
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-05-15 03:33:04
Love this app for sure
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-05-14 07:27:25
Pocket opton is the best. Keep using it
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-05-14 03:20:24
PO TRADEs is a great tool with many features. I have re.cently moved over to the mt5 forex account. What i truely love is that i can trade binary or forex on the same platform. Plus another very important item is i have had no problems with any deposits or withdraws.. Good for benginners and more advanced traders....
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-05-13 20:11:53
user friendly and recommended platform
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-05-13 19:51:57
Overall PocketOption is a great trading platform for all levels. Keep it up!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برای Pocket Option نظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید