موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2022-11-25 09:29:59
Pocket option is the best binary option I’ve come across so far.Wuth the help of the demo account one can easily learn how to trade and make good profit
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-11-25 09:20:39
As always superb timeing and other side great profit with fast withdrawal
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-11-25 08:03:46
love this trading platform.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-11-24 04:59:36
The support is atrocious. They do not know how to communicate in any human manner and if you try to point out how the company is owned by Russians and the company is based on an offshore island you get muted. I haven't tried the withdrawal process yet but the trading does look to be pretty volatile, you have to be careful. THE BIGGEST ISSUE IS THE MODERATION AND SUPPORT THEY DO NOT KNOW HOW TO ACT LIKE HUMANS.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-11-23 22:03:41
BEST OTC MARKETS
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-11-23 20:49:07
Best platform excellent support staff you can start your trading with a minimum amount of $5 with accurate indicators very easy to deposit and Withdraw.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-11-22 19:12:46
PO TRADE is a great platform to multiply your income.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-11-20 16:55:09
This is a great platform that I enjoy trading on
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-11-20 07:56:47
A blessing in plain sight!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-11-19 19:11:23
Love the potential of the app and am great full to have it.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برای Pocket Option نظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید