Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2023-01-05 12:41:55
this is one of the best trading platforms to trade on.... will be tell all my friends!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-05 09:00:15
Very patient staff, also very nice. I like the fact they took the time with someone new
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-04 21:36:26
i love how amazin this tradin platform is!
the Gifts and so on. KEEP UP THE EXCELLENT WORK
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-04 20:14:01
The platfrom has treated me well.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-04 19:04:48
this has got to be one of the best if not the best trading platform ive ever been on! Will be telling all my friends about it!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-04 15:52:15
Awesome Outstanding
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-04 13:30:55
Pocket option is simply the best broker I really do love it here. Patience and money management is the key. I know. Now I only have to take my own advice
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-04 05:35:01
user friendly interface
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-04 04:27:03
Great trading platform! Highly recommend
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-04 01:15:14
..It has a demo account so you can lean before take taking your 1st risk in trading
I also like the fact it links to coinbase so far all in all good tool to making $$$
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá