เมนู

เครื่องมือแสดงกราฟที่ปรับให้เหมาะสมช่วยย่นเวลาในการโหลดและ ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานขึ้นถึง 25%
เครื่องมือแสดงกราฟที่ปรับให้เหมาะสมช่วยย่นเวลาในการโหลดและ ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานขึ้นถึง 25%

กำหนดการซื้อขายสินทรัพย์

รายการสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันกับผลตอบแทนที่สอดคล้อง เกี่ยวข้องกับ: 16:03, 30.03.2023*
สินทรัพย์
(UTC+2)
การจ่ายเงิน
สกุลเงิน
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/USD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/JPY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/JPY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CHF OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CAD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/NZD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/AUD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/USD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/CHF OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/GBP OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CHF/JPY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CHF/NOK OTC
91%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/RUB OTC
90%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/HUF OTC
89%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CHF/JPY
88%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/USD OTC
86%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CAD
84%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/AUD
83%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/JPY OTC
82%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/JPY OTC
82%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CNH OTC
82%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CHF
81%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CHF OTC
81%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/TRY OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/JPY OTC
79%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/CHF
78%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/USD
78%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/JPY OTC
77%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/CAD
75%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/USD
75%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/JPY
74%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/AUD
73%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/RUB OTC
73%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/JPY
73%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CHF
72%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/JPY
70%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/JPY
70%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CAD
68%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/JPY
68%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/GBP
66%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CAD
63%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/USD
56%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/NZD OTC
43%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CHF OTC
35%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CHF
34%
สินค้าโภคภัณฑ์
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Gold OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Brent Oil OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
WTI Crude Oil OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Silver OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Natural Gas OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Platinum spot OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Palladium spot OTC
45%
หุ้น
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Apple OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Tesla OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
VISA OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
FedEx OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Pfizer Inc OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
McDonald's OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Microsoft OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
FACEBOOK INC OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Alibaba OTC
88%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
ExxonMobil OTC
88%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Cisco OTC
88%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Amazon OTC
88%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
TWITTER OTC
84%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
American Express OTC
76%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Johnson & Johnson OTC
76%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Boeing Company OTC
58%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Netflix OTC
55%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Citigroup Inc OTC
53%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Intel OTC
50%
สกุลเงิน Crypto
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Dash
25%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Bitcoin
15%
ดัชนี
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUS 200 OTC
67%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
SMI 20
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAC 40
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AEX 25
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
US100 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
DJI30 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
SP500 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
E50EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
D30EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
JPN225 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
F40EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
100GBP OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
E35EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
SP500
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
E35EUR
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
US100
45%
*ข้อมูลสำคัญมีความเกี่ยวข้องเฉพาะในช่วงเวลาที่โหลดหน้าเว็บและมีวัตถุประสงค์เพื่ออ้างอิงเท่านั้น.
*ตารางสินทรัพย์จะระบุตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ (UTC+2).