เมนู

เครื่องมือแสดงกราฟที่ปรับให้เหมาะสมช่วยย่นเวลาในการโหลดและ ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานขึ้นถึง 25%

กำหนดการซื้อขายสินทรัพย์

รายการสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันกับผลตอบแทนที่สอดคล้อง เกี่ยวข้องกับ: 03:02, 22.09.2023*
สินทรัพย์
(UTC+2)
การจ่ายเงิน
สกุลเงิน
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/TRY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/USD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CNH OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/RUB OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/USD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/JPY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/NZD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/GBP OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/JPY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/USD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CHF OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CAD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/JPY OTC
90%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/NZD OTC
86%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/AUD OTC
83%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/JPY OTC
82%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/CHF OTC
81%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CHF/NOK OTC
77%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CAD OTC
77%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/JPY OTC
77%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/JPY OTC
74%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/HUF OTC
73%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CHF/JPY OTC
73%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/JPY
70%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/RUB OTC
70%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/JPY
70%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CAD
63%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CAD
61%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/AUD
61%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/JPY
56%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/JPY
56%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CHF OTC
52%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/USD
51%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/AUD
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CHF/JPY
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CHF
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/CHF
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/JPY
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CHF
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CHF
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/USD
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CHF OTC
44%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/GBP
35%
สินค้าโภคภัณฑ์
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Gold OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Brent Oil OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
WTI Crude Oil OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Silver OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Natural Gas OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Platinum spot OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Palladium spot OTC
45%
หุ้น
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Apple OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Pfizer Inc OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Boeing Company OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
American Express OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Tesla OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
FACEBOOK INC OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Microsoft OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
McDonald's OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Alibaba OTC
88%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
VISA OTC
86%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Netflix OTC
85%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Johnson & Johnson OTC
84%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
FedEx OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Amazon OTC
79%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
TWITTER OTC
72%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Intel OTC
68%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Citigroup Inc OTC
67%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Cisco OTC
67%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
ExxonMobil OTC
65%
สกุลเงิน Crypto
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Dash
25%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Bitcoin
15%
ดัชนี
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUS 200 OTC
67%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
US100 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
DJI30 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
SP500 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
E50EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
D30EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
JPN225 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
F40EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
100GBP OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
E35EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
SP500
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
US100
45%
*ข้อมูลสำคัญมีความเกี่ยวข้องเฉพาะในช่วงเวลาที่โหลดหน้าเว็บและมีวัตถุประสงค์เพื่ออ้างอิงเท่านั้น.
*ตารางสินทรัพย์จะระบุตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ (UTC+2).