เมนู

กำหนดการซื้อขายสินทรัพย์

สัมพันธ์กับ: 13:26, 16.05.2022*
สินทรัพย์
การจ่ายเงิน
สกุลเงิน
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/NZD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/JPY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/NZD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/USD
91%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/AUD
90%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/RUB OTC
88%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CHF
88%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/JPY
87%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/USD
87%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CAD
85%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/RUB OTC
84%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/JPY
83%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CHF
83%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/GBP
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CAD
78%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/USD OTC
77%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/AUD
77%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CAD
75%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/JPY
75%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/JPY
69%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/USD
67%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/CAD
54%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/JPY
51%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/CHF
40%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/CHF
36%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CHF/JPY
30%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CHF
20%
สินค้าโภคภัณฑ์
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Gold OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Brent Oil OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
WTI Crude Oil OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Silver OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Natural Gas OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Platinum spot OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Palladium spot OTC
45%
หุ้น
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Johnson & Johnson OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Pfizer Inc OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
American Express OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Intel OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
FACEBOOK INC OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Microsoft OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
TWITTER OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
FedEx OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Netflix OTC
88%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Amazon OTC
85%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Cisco OTC
83%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
ExxonMobil OTC
81%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Apple OTC
78%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Tesla OTC
77%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Citigroup Inc OTC
68%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
VISA OTC
62%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Alibaba OTC
58%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Boeing Company OTC
53%
Indices
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
DJI30
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
SP500
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
E50/EUR
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
D30/EUR
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
F40/EUR
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
100GBP
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
E35EUR
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
US100
45%
*ข้อมูลสำคัญมีความเกี่ยวข้องเฉพาะในช่วงเวลาที่โหลดหน้าเว็บและมีวัตถุประสงค์เพื่ออ้างอิงเท่านั้น.