เครื่องมือแสดงกราฟที่ปรับให้เหมาะสมช่วยย่นเวลาในการโหลดและ ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานขึ้นถึง 25%

กำหนดการเทรดสินทรัพย์

รายการสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันกับผลตอบแทนที่สอดคล้อง เกี่ยวข้องกับ: 00:30, 29.05.2024*
สินทรัพย์
(UTC+2)
การจ่ายเงิน
สกุลเงิน
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/USD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
AUD/CHF OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
AUD/NZD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
CAD/CHF OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
CAD/JPY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
CHF/JPY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/NZD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
GBP/JPY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/JPY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/CNH OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/SGD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/CLP OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/COP OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/MXN OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
YER/USD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
LBP/USD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
TND/USD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
MAD/USD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
BHD/CNY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
AED/CNY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
OMR/CNY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
JOD/CNY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
IRR/USD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
QAR/CNY OTC
91%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/RUB OTC
87%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/BDT OTC
86%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
GBP/AUD OTC
83%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
NZD/JPY OTC
82%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
NZD/USD OTC
81%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/EGP OTC
81%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
GBP/USD OTC
80%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
AUD/CAD OTC
79%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/MYR OTC
79%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/PKR OTC
79%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/PHP OTC
79%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/CHF OTC
78%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/ARS OTC
76%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/GBP OTC
73%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/VND OTC
69%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/IDR OTC
68%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
CHF/NOK OTC
67%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/TRY OTC
67%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
AUD/USD OTC
65%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/THB OTC
65%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
SAR/CNY OTC
64%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/DZD OTC
59%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/CHF OTC
56%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/BRL OTC
56%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
AUD/JPY OTC
55%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/RUB OTC
53%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/CAD OTC
50%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/JPY OTC
49%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/HUF OTC
34%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/INR OTC
30%
สินค้าโภคภัณฑ์
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Gold OTC
80%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
WTI Crude Oil OTC
80%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Silver OTC
80%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Natural Gas OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Platinum spot OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Palladium spot OTC
45%
หุ้น
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Apple OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
McDonald's OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Microsoft OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Pfizer Inc OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Boeing Company OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
American Express OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Amazon OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Citigroup Inc OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Netflix OTC
88%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
FACEBOOK INC OTC
83%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Tesla OTC
82%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
FedEx OTC
80%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
TWITTER OTC
76%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Intel OTC
75%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Alibaba OTC
65%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
ExxonMobil OTC
62%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
VISA OTC
54%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Johnson & Johnson OTC
48%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Cisco OTC
43%
สกุลเงินคริปโต
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
BNB OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Cardano OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Avalanche OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Dogecoin OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Polkadot OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Ethereum OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Litecoin OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Ripple OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Polygon OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Bitcoin ETF OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Bitcoin OTC
84%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
TRON OTC
78%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Toncoin OTC
66%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Solana OTC
57%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Chainlink OTC
51%
ดัชนี
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
AUS 200 OTC
67%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
US100
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
SP500
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
E35EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
100GBP OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
F40EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
JPN225 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
D30EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
E50EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
SP500 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
DJI30 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
US100 OTC
45%
*ข้อมูลสำคัญมีความเกี่ยวข้องเฉพาะในช่วงเวลาที่โหลดหน้าเว็บและมีวัตถุประสงค์เพื่ออ้างอิงเท่านั้น.
*ตารางสินทรัพย์จะระบุตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ (UTC+2).