Πρόγραμμα συναλλαγών περιουσιακών στοιχείων

Relevant for: 09:14, 18.05.2022*
Περιουσιακά στοιχεία
Πληρωμή
Νόμισμα
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
NZD/USD OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/NZD OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/AUD
90%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/CHF
88%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
GBP/CAD
87%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/NZD OTC
86%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/CHF
86%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/USD
84%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
GBP/JPY
82%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
GBP/CHF
82%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/RUB OTC
76%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
GBP/USD
74%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/GBP
71%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/JPY
70%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/JPY
70%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
CAD/JPY
68%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/USD
67%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
CHF/JPY
64%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/JPY
61%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/CAD
61%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/RUB OTC
55%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/CAD
54%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/CAD
52%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
CAD/CHF
50%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/CHF
50%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
GBP/AUD
43%
Εμπορεύματα
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Gold OTC
80%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Brent Oil OTC
80%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
WTI Crude Oil OTC
80%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Silver OTC
80%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Natural Gas OTC
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Platinum spot OTC
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Palladium spot OTC
45%
Μετοχές
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
FedEx OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Apple OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
American Express OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
FACEBOOK INC OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Citigroup Inc OTC
91%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
ExxonMobil OTC
83%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Boeing Company OTC
76%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Alibaba OTC
73%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
VISA OTC
71%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Netflix OTC
68%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Tesla OTC
67%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Amazon OTC
67%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Intel OTC
67%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Johnson & Johnson OTC
54%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
TWITTER OTC
53%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Microsoft OTC
52%
Indices
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
DJI30
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
SP500
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
E50/EUR
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
D30/EUR
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
JPN225
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
F40/EUR
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
100GBP
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
E35EUR
45%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
US100
45%
*The featured data is relevant only at the time of page loading and is for reference purposes only.