Πρόγραμμα συναλλαγών περιουσιακών στοιχείων

Relevant for: 16:20, 09.05.2021*
Περιουσιακά στοιχεία
Πληρωμή
Νόμισμα
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/RUB OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
GBP/JPY OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/CAD OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/CHF OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/JPY OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/USD OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
NZD/JPY OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
NZD/USD OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/CAD OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/JPY OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/CHF OTC
89%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
GBP/AUD OTC
87%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/JPY OTC
82%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
CHF/JPY OTC
78%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/GBP OTC
76%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/USD OTC
70%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/RUB OTC
66%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/CHF OTC
44%
Εμπορεύματα
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Gold OTC
80%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
UKBrent OTC
80%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USCrude OTC
80%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Silver OTC
80%
Μετοχές
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Apple OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Bank of America OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
3M Company OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Home Depot Inc OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Johnson & Johnson OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Nornickel OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Google OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
McDonald's OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Alcoa Inc OTC
90%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
HP Inc OTC
86%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Pfizer Inc OTC
83%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Lukoil OTC
77%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Caterpillar Inc OTC
73%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Boeing Company OTC
73%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Walt Disney OTC
71%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Microsoft OTC
66%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
FACEBOOK INC OTC
48%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Intel OTC
47%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
IBM OTC
38%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Altria Group Inc OTC
24%
Κρυπτονομίσματα
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Bitcoin
40%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EOS
30%
*The featured data is relevant only at the time of page loading and is for reference purposes only.