Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2023

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2022-10-20 07:47:08
Reliable platform!! I learnt trading and start earning using Pocket option 5 stars
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-10-19 19:58:02
Nice company and the most beautiful thing the trading process
I like pocket option so much highly recommended this company
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-10-19 09:41:58
this is the good platform to earn and doing work confident
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-10-17 14:06:47
Nice app very quickly alll thank you so much
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-10-17 05:36:52
Amazing platform. I absolutely kove PocketOption!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-10-16 19:10:35
Its a good platform to trade on although i consider myself to still be new at it i have no complaints
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-10-16 18:21:20
Amazing platform. I absolutely love PocketOption!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-10-15 10:39:07
Definitely a Great Platform to trade ! P.O. is one the biggest & best brokers that I highly recommend to everyone to not only invest ; but to find the love within your work & effort of learning what the market is all about! Peace & Love!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-10-14 23:09:23
The only thing that would make the platform over all better is being able to withdraw sooner, meaning within the hour or up to 4 hours but besides that ….Great platform I will recommending it to every one I know!!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-10-14 16:31:02
PO is d best broker ever but withdrawal policy needs to be improved.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá