Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2023

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2023-09-26 20:37:06
very easy to use app
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-09-26 17:41:03
Great App and very simple!!
High payouts and helpful customer support
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-09-26 15:02:31
Fast withdrawal and deposits
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-09-26 10:46:08
pocket option trading is the best boker
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-09-26 06:53:00
pocket option always the best
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-09-25 18:27:58
One thing I do not appreciate is the enormous amount of time that you need to wait for your funds to be withdraw
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-09-24 23:59:32
Great job on achieving higher trading profit returns!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-09-24 20:17:16
Pocket options is great for beginner traders. Deposits and withdrawals are relatively fast. There are tools that help with beginner traders. I also like the social trading and customer support is quick to respond and help if need be.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-09-24 14:51:46
Pocket options is great for beginner traders. Deposits and withdrawals are relatively fast
best trading app
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-09-24 08:03:22
So far PO is a very good platform and customer service is great.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá